Η ζωντανή εξ αποστάσεως εκπαίδευση (τηλεκπαιδευση τηλεκτατάρτιση) πραγματοποιείται μέσω του Spyke , μιας ειδικά διαμορφωμένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας.demo Image Οι εκπαιδευόμενοι με τη χρήση προσωπικών κωδικών μπορούν να εισέρχονται και να παρακολουθούν τα δια ζώσης μαθήματα τις μέρες και ώρες που πραγματοποιούνται, εξ αποστάσεως, χωρίς να είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία στην αίθουσα διδασκαλίας. Το Spyke παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα από την αίθουσα που διεξάγεται το δια ζώσης μάθημα. Μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στους είτε φωνητικά, είτε γραπτά (μέσω μηνυμάτων υποστηριζόμενο από το σύστημα) καθώς Screen Sharing

Απαιτήσεις Spyke

Οι χρήστες χρειάζονται μόνο ένα συγχρονο web browser Google Chrome, Firefox η Opera .

Οι χρήστες θα πρέπει να διαθέτουν οποιαδήποτε σύνδεση στο Internet.

Η χρήση μικροφώνου και web camera είναι απαραίτητη. Υποχρεωτική είναι επίσης η χρήση ηχείων.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ανεπιφύλακτα να κάνετε εισαγωγή στην δοκιμαστική πλατφόρμα σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο Demo. Αποδεχτείτε την πρόσβαση σε ήχο και εικόνα που θα σας ζητηθεί. Εάν η είσοδός είναι επιτυχής τότε υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του δια ζώσης μαθήματος μέσω Spyke


Πως Λειτουργεί η Πλατφόρμα μας